Jáchymov, horský urbanistický skvost, který o návštěvníky nestojí...

Před sebou máte digitální publikaci, která je autorským dílem RNDr. Jana Hlouška. Jejím záměrem je přinést čtenáři ucelený pohled na místní historii, geologii i botaniku a pozvednout slávu a jedinečnost Jáchymova z prachu zapomnění.

Toto dílo je ojedinělou prací encyklopedického rozsahu, které vyčerpávajícím způsobem čtivě popisuje snad vše, čím si Jáchymov za uplynulých 500 let své historie prošel. Opírá se nejen o podrobné studie historických i novodobě psaných materiálů, nýbrž i o vlastní odbornou práci autora. Své poznatky a objevy shrnuje doktor Jan Hloušek typicky osobitým a pro mnohé beze sporu i velmi kritickým, leč věcným, popisem dané problematiky v místě a čase.

RNDr. Jan Hloušek (10. 3. 1950 - 27. 4. 2014) věnoval objevování tohoto věhlasného i zapomenutého místa padesát let svého života. Již v průběhu vysokoškolských studií se stal expertem na mineralogii jáchymovského ložiska a své znalosti nikdy nepřestal prohlubovat. Se svou odbornou prací se zapsal mezi světové kapacity v oboru. Byl vskutku renesančním člověkem s obrovským rozsahem znalostí a zájmů a pro Jáchymov, jenž se mu vryl hluboko do srdce, se stal bez nadsázky druhým Agricolou.


Limitovaná knižní edice této publikace vyšla poprvé v listopadu 2016


Dotisk této knihy 

je od srpna 2017 v prodeji na vybraných místech
Za velkorysou podporu s realizací dotisku knihy v roce 2017 srdečně děkujeme partnerům:

Město Boží Dar  -  Časopis Minerál  -  společnost HGG, spol. s r. o.

společnost GIS-GEOINDUSTRY s.r.o.  -  společnost Environmentální a ekologické služby s.r.o.