Jáchymov, horský urbanistický skvost, který o návštěvníky nestojí...

Předmluva autora 

Co se nejen českému čtenáři vybaví, když se řekne tolar nebo smolinec? U nejednoho to zřejmě bude Jáchymov, jehož osud je úzce spjat s hornictvím. Jáchymovská dolová historie se ale do dnešních dnů v podstatě uzavřela. Doly na stříbro i na jednu z nejžádanějších surovin druhé poloviny dvacátého století byly postupně vysáty až do dna, stejně jako ti, kteří v nich pracovali. I když horních míst byla v Krušných horách celá řada, tak historického významu Jáchymova nedosáhlo žádné. Jáchymov nejenže byl jedinečný, ale Jáchymov byl zkrátka mezi všemi těmi našimi báňskými městy - i jediný!

Kdo ví, zda se sláva Jáchymova ještě někdy, třeba i v jiné podobě, obnoví. Ignorujme ovšem tu škaredou okázalost dnešní. Kdy voňaví lázeňští hosté, zavítají-li na historické náměstí, odkud se do světa vykutálel i první dolar, musí mít pocit, že spadli do kulis ze špatného filmu. Proměna města do ošklivosti začala za socializmu, kdy naši soudruzi vyvezli zdejší nerostné požehnání do Sovětského svazu a město samo z toho nic nemělo. Ani se nechce věřit, že tím to neskončilo. Naopak, vlastní občané, místní popřevratoví politici, bez uzardění a za babku rozprodali spekulantům co se jen dalo, neboť"město potřebovalo peníze". Na co, to neuvidíte. Dnešní stav města pouze dokazuje, že političtí reprezentanti města i jeho úředníci o historickém významu někdejší krušnohorské hornické metropole pranic netuší, proto není překvapivé, že díky svým chatrným znalostem nedokázali za uplynulých dvacet let smysluplně naložit ani s městským rozpočtem.

O Jáchymovu už byly napsány stovky knih, na jejichž přečtení dnes nikomu nezbývá čas. Cílem předkládaných textů proto bylo shrnutí těchto rozptýlených poznatků i připomenutí někdejší významné české profese, o které se v hodinách dějepravy příliš nedovíme. Cílem však nebylo vytvořit akademické dílo, proto v textech nehledejte odkazy na citace, které čtivost snižují, ani něco objevně nového. Téměř vše už bylo dějinně poznáno a popsáno. Tímto i všem někdejším autorům vyjadřuji za jejich články či knihy hluboké díky, neboť bez jejich píle by tato práce nemohla vzniknout.

Záměrem bylo podat ucelenější pohled na strastiplnou i fascinující životní pouť jednoho našeho města, které nepochopitelně doklopýtalo až na onu hranici, kterou byl zcela pohlcen Hamlet. Již letmý pohled do minulosti Jáchymova ukazuje, že zde bývaly velmi špatné časy, mnohdy i horší než dnes. To jediné dává naději v lepší jáchymovskou budoucnost, neboť lidé schopní vyvést město z marasmu se nakonec vždy našli.

Pomineme-li všechny předchozí argumenty, pak hlavním důvodem pohledu do minulosti je připomenutí nezadržitelně se blížícího kulatého výročí zrození města Jáchymova. Našeho horského klenotu, který vbrzku oslaví pětisté narozeniny.

Toto připomenutí historie je proto věnováno zejména všem obyvatelům města Jáchymova.

Těm, jejichž kořeny byly zpřetrhány, i těm, kteří je dosud nezapustili.

Aby ti druzí konečně začali vnímat, jak i jejich zásluhou kdysi slavné a významné město nezadržitelně upadá.

V Jáchymově z kraje roku 2011, Jan Hloušek