Jan Hloušek

RNDr. Jan Hloušek se narodil 10. března 1950 v Karlových Varech a jáchymovské minerály ho naprosto učarovaly ještě jako žáka gymnázia. Jeho fascinace rozmanitostí neživé přirody ho přivedla ke studiu Přírodovědecké fakulty UK, na kterou se dostal až po několika marných pokusech. Důvodem jeho prvotních neúspěchů byl však pouze jeho fyzický "hendikep". Při experimentování v jeho domácí laboratoři totiž přišel ještě jako šestnáctiletý, při jednom nešťastném výbuchu, o svou levou ruku v zápěstí. Svými neúspěchy se ale nenchal odradit a nakonec byl přijat ke studiu hydrogeologie z níž po půl roce přestoupil na kýženou mineralogii. Svou pílí si vysloužil stipendium a své akademické schopnosti úspěšně obhájil ve své diplomové a následně rigorózní práci. Obě dvě závěrečné práce se věnovaly Jáchymovu a výzkumu supergenních minerálů. Nutno podotknout, že se jednalo o průkopnické práce využívající tehdy nejmodernějších laboratorních metod a dodnes jsou velmi kvalitním zdrojem informací.

Jako čerstvý absolvent nastoupil do Ústavu pro výzkum rud v Mníšku pod Brdy, kde setrval až do likvidace podniku v roce 1993. Pracoval zde na celé řadě výzkumných úkolů a dařilo se mu vylepšovat či upravovat používané experimentální metodiky, např. úpravu Debye-Scherrerovy komůrky na Gandolfiho metodu a jiné. Od roku 1993 se pak již natrvalo přestěhoval do Jáchymova, kde působil jako soukromý badatel a později právě zde, v Královské mincovně, také provozoval obchod s minerály. Své znalosti tu zprostředkovával a předával návštěvníkům, a věnoval se doplňování a přípravě zdejší stálé expozice, kterou muzeu nezištně věnoval.

Díky dlouholetým znalostem a zejména enormnímu množství sbírkového a dokumentačního materiálu se podařilo publikovat řadu vědeckých prací ve světově nejprestižnějších mineralogických časopisech a zkompletovat dva soubory velmi obsáhlých prací, týkajících se supergenní a primární minerální asociace jáchymovského ložiska, vydaných v Journal of the Czech Geological Society, označovaných mineralogy familiárně jako jáchymovské "bible".

Nezměrné úsilí Jana Hlouška značně rozšířilo znalosti o mineralogii ložiska Jáchymov a vedlo k popisu řady pro vědu nových minerálních druhů. Jáchymov se i díky tomu stal jednou z mineralogicky nejbohatších a nejpestřejších lokalit na světě. V roce 2014, kdy Jan Hloušek 27. dubna zemřel, bylo z Jáchymova známo na 435 minerálů, přičemž zhruba 30 dalších ještě čekalo na zpracování a revizi.

Své celoživotní dílo zaměřené na Jáchymovsko Jan Hloušek završil publikací, zveřejněné na těchto stránkách a doposud nepublikovanými "Jáchymovskými souputníky", kteří na své vydání teprve čekají na počátku roku 2018.

Přínos Jana Hlouška k poznání zdejší mineralogie, geologie a historie je obrovský a díky němu se Jan zařadil mezi jedny z nejvýznamnějších postav novodobé jáchymovské historie. Jako projev úcty významné osobnosti v oblasti vědy a za jeho mimořádné zásluhy o rozvoj, propagaci a pověst města Jáchymov mu bylo uděleno, in memoriam, Čestné občanství. Také jáchymovský minerál hloušekit ponese na jeho počest navždy jeho jméno.