Kamenné hnětení

Stáhnout celý díl

Obsah

 • Geologické poměry 3
 • Ložiskově-geologické poměry a Granitové komplexy 34
 • Skarnové horniny 39
 • Žilná ložiska 47
 • Rudní žíly 52
 • Nerostná výplň žil 59
 • Stříbrné rudy těžené po objevení jáchymovského ložiska 68
 • Vývoj názorů geologických 71
 • Jáchymovské rudní pole 77
 • Zlomová stavba 82
 • Charakteristika rudních žil s uranem a komplexními rudami 86
 • Hydrogeologické poměry 92
 • Zákonitosti lokalizace zrudnění 93
 • Mineralizační stadia a jejich časová posloupnost 99
 • Arzenidové mineralizační stadium 110
 • Sulfoarzénové mineralizační stadium 113
 • Vztahy mezi primárními a sekundárními minerály 116
 • Minerály oxidační zóny 119
 • Zvětrávací procesy způsobené důlní činností 132
 • Stříbro 151
 • Arzén 159
 • Větrání komplexních rud 162
 • Destrukce pyritu a markasitu 171
 • Alterace primárních minerálů mědi 177
 • Vizmut 185
 • Uraninit (smolinec) 189
 • Větrání smolince 192
 • Současný stav geologicko-ložiskové prozkoumanosti 203
 • Historie výzkumu jáchymovských minerálů 207
 • Jáchymovské typové minerály 211
 • Primární minerály 213
 • Sekundární minerály 222
 • Některé nepojmenované přírodní fáze 258
 • Nerosty, sběratelství a cvrkot kolem 261
 • Seznam jáchymovských minerálů 283