Jsem horník! Kdo je víc…?

Stáhnout celý díl

Obsah 

 • Krušnohorská pohlednice Karla Čapka 3
 • Úvod 4
 • Počátky krušnohorského dolování 7 
 • Surovinové sci-fi 11 
 • Jsem horník! Kdo je víc...? 20 
 • České hornické etapy 24 
 • Význam hornictví 29 
 • (báňští) Úředníci 31 
 • Objevy nalezišť 35 
 • Lid hornický 37 
 • Horní řády 42 
 • Sociální rozměr horního práva 47 
 • Havířské pořádky 51 
 • Horní úřad 53 
 • Názvy důlních děl 56 
 • Nová mince - tolar 57 
 • Permon - vládce horstva 59 
 • Podzemské reálno 61 
 • Na dobré spaní 64 
 • Prémie pro nespavce 66 
 • Lesk a bída horních měst 68
 • Významné kovy 79 
 • Smolinec, uran, radium 80 
 • Radiová horečka, solná cimra, les 82 
 • Změny ve struktuře obyvatel 87 
 • Přítel nejvěrnější 91 
 • Uranová horečka 93