Křest knihy proběhnul dne 26. 11. 2016 

v Královské mincovně Jáchymov

Za krásné fotografie děkujeme panu Václavu Lupínkovi z PrirodaKarlovarska.cz, panu Lukášovi Svobodovi z Muzea Karlovy Vary a panu Pavlovi Škáchovi.

K uctění památky Jana Hlouška byla za spolupráce jeho blízských přátel a kolegů naplněna jeho vize a tato publikace byla vydána i v tištěné podobě jako dar Jáchymovu, jeho občanům a obdivovatelům k 500. výročí založení města.

Křest knihy proběhl v poslední listopadovou sobotu roku 2016 v jáchymovské Královské mincovně za vstřícné spolupráce Muzea Karlovy Vary a za velkorysé podpory Nadace St. Joachim spolu s městem Jáchymov. Záštitu nad křtem převzal pan Ing. Jan Horník. Z vázy z uranového skla a vodou z nejstaršího místního pramene Curie ze šachty Svornost knihu pokřtili ti nejpovolanější: starosta Jáchymova, Ing. Bronislav Grulich po boku jednoho z významných patronů kulturního rozvoje krušnohoří RNDr. Michala Urbana a nejbližšího autorova kamaráda a významného českého geologa, RNDr. Františka Veselovského. Pořadem provedl další z Honzových blízských přátel a kolegů a taktéž nositel zvučného jména na poli světově uznávaných mineralogů, pan Mgr. Jakub Plášil, PhD.

Při této slavnostní příležitosti udělilo město Jáchymov čestné občanství Janu Hlouškovi, in memoriam. Stalo se tak jako projev úcty významné osobnosti v oblasti vědy a za jeho mimořádné zásluhy o rozvoj, propagaci a pověst města Jácymov. Z rukou starosty vyznamenání převzal otec Jana, pan Adolf Hloušek a ve svých 102 letech se jistě stal tím "nejvyšším" patronem celé slavnostní události.

Mezi velkou řádkou vzácných hostů, přátel a kolegů Jana Hlouška či obyvatel a patronů Jáchymova, kteří přišli knize, městu a jeho "novo-pečenému" čestnému občanovi vzdát hold, byla k vidění spousta parádních hornických uniforem a zazněly zde i tóny tradičního hornického nástroje - citery, na kterou přijel zahrát až z dalekého Varnsdorfu talentovaný přední český citerista pan Michal Müller. Přátelé z Hornického spolku Hřebečná pak "vystřihli" na počest oslavence svou hornickou hymnu a přesto, že Královská mincovna celý večer praskala ve švech, panovala zde intimní přáteslká atmosféra lidí, kteří měli dva společné jmenovatele - Jana Hlouška a město Jáchymov.

Všem přítomným hostům a řečníkům za účast a skvělou atmosféru děkuje, Kateřina Hloušková (dcera J.H.)